MEMBERS OF IFATCA

Hrvatska Udruga Kontolora Letenja

Naš glavni zadatak je poboljšati sigurnost zračnog prometa i efektivnost ATC sustava u Hrvatskoj, ali kao članici IFATCA-e, našoj udruzi interesi idu dalje od lokalnih, posebno ako uzmemo u obzir nove trendove predstavljene ugovorima unutar ECAC zemalja.

Zajedno sa IFATCA-om i našim sindikatom, pokušavamo pružiti najbolju uslugu našim korisnicima i najbolje moguće radne uvjete i socijalni status za nas same. Mogućnosti da komuniciramo i dijelimo i izmjenjujemo iskustva ili da rješavamo slične probleme sa ostalima u istom poslu, su osnovni razlog za naše djelovanje.

Srećom, to je prvi izvor za hrvatsku ATC koreliranu zajednicu. Naši dislocirani članovi napokon imaju realne i brze informacije, samo jednim pritiskom na tipkovnicu ili miša.

52. IFATCA Konferencija

Rijeka 19/04/2013

U ovom trenutku, delegati HUKL-a su na putu prema otoku Baliju, Indonezija, na 52. IFATCA Konferenciju... Više >>