MEMBERS OF IFATCA

CISM Informacije

Critical Incident Stress Management u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o.

Mjere za ublažavanje stresa nakon kritičnog incindenta u potpunosti se uklapaju u Politiku održavanja sigurnosti u HKZP-u (Safety Pollicy) i usklađene su sa Eurocontrol-ovim savjetima i uputama za provođenje CISM-a.
Potrebno je napomenuti da je HUKL potpuno samostalan u provođenju mjera za ublažavanje stresa nakon kritičnog incindenta osim u dijelu koji se odnosi na analizu sigurnosnog događaja, koja se treba provoditi u punoj koordinaciji sa voditeljom poslova sigurnosti (Safety Manager) i instruktorima KZP, tek nakon završetka službenog istraživanja (LESSON DISSEMINATION).

Što je CISM?
CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (CISM) je struktuirana pomoć u slučaju pojave normalnih reakcija na neki vanredni događaj. To opisuje ljudske reakcije u kritičnom incidentu: bilo koja situacija s kojom se suoči kontrolor, koja kod njega ili nje prouzroči doživljavanje neuobičajeno jake emocionalne reakcije.
Sve CISM aktivnosti postoje da bi ublažile utjecaj stresa nakon kritičnog incidenta i ubrzale povratak u stanje prije istog.

Kako CISM radi?
Brza intervencija ohrabruje žrtvu stresnog incidenta da učini nešto, da pokuša razumjeti što se događa, umjesto da ostane pasivna, u šoku i zbunjenosti. Grupna pomoć i tzv peer support pomažu da se situacija normalizira, reducira se osjećaj izoliranosti i mogu se diskutirati osjetljive teme. Razgovorom se javlja osjećaj nade i olakšanja. Rekonstruira se događaj, daje se pomoć u organizaciji misli i osjećaja, ohrabruju se nove perspektive. Pokazivanje osjećaja da 'izađu' na vidjelo pomaže i olakšava, opušta od stresa, istovremeno sa fazom razgovora. Struktuiranje emocija i činjenica rezultira racionalnim mislima. CISM je integrirani program koji uči ljude kako se boriti u situacijama prije i nakon incidenta/nesreće kroz edukaciju.

Tko je uključen?
Postoje tri grupe ljudi koji mogu biti izloženi stresu nakon kritičnog incidenta. Nakon zrakoplovne nesreće, putnici i posada su direktno izloženi. Zatim, postoje promatrači, ATS i osoblje hitnih službi. U skupinu kasnije izloženih spadaju supružnici, obitelj i bliski prijatelji. Odvojeno od stupnja izloženosti, razina subjektivne odgovornosti, kao što je osjećaj krivnje, također pogađa ljude. Za svaku žrtvu to iskustvo je drugačije, ali za sve je strašno.

Pomagači mogu biti definirani kao posebno obučeni peerovi (to su kolege kontrolori) i profesionalci u polju mentalnog zdravlja (psiholozi, psihijatri) koji bi trebali biti upoznati sa svijetom kontrole letenja. Također je tu CISM management, odgovoran za politiku tvrtke i aktivno podupiranje programa CISM-a.

Legalizacija
Zakonska komponenta je treća bitna karika u Critical Incident Stress Management-u. CISM se bavi sa ljudskim reakcijama na kritični događaj i odvija se u potpunom povjerenju. Istraga incidenta/nesreće  se bavi činjenicama kritičnog događaja. CISM i istraga incidenta/nesreće  moraju, zbog toga, biti totalno razdvojeni. Ljudi koji se bave CISM-om ne smiju biti ljudi koji se bave istragom. Nikakva veza između managementa, organizacije ili unutarnjih interesa, ne smije postojati. Preporučljivo je provjeriti nacionalni pravni stav o povjerljivosti. Zakon bi trebao uključivati pravnu zaštitu peer-a, koji svoju dužnost vrši dobrovoljno.