MEMBERS OF IFATCA

CISM usluge

CROCISM TEAM podržava sve kontrolore letenja u Hrvatskoj i ostalo operativno osoblje u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe sa sljedećim uslugama, uz puno povjerenje:

ONE – ON - ONE PEER SUPPORT (POMOĆ PEER-a JEDAN NA JEDAN):
Pomagač peer – razgovara sa žrtvom i daje joj podršku kada je u krizi nakon kritičnog incidenta. Tehnika jedan na jedan nudi mogućnost detaljnijeg  pristupa problemu, pristupom po SAFER modelu.
Ovaj način pomoći moguće je primjeniti telefonom, e-mailom ili najefikasnije neposrednim razgovorom u društvu osobe koja je upravo doživjela kritični incident.

DEFUSING:
Tehnika vrlo slična pristupu 'jedan na jedan' no razgovor se vodi sa grupom unutar nekoliko sati nakon incidenta, npr. s timom koji je sudjelovao u incidentu ili s kontrolorima sa sektora koji su koordinirali prilikom nekog događaja.

CRITICAL INCIDENT STRESS DEBRIEFING (CISD):
To je grupni proces koji uključuje sve one koji su uključeni u incident. To je visoko struktuirana diskusija dizajnirana na takav način da se prilagodi osobama koje su doživjeli incident.
Debriefing vodi Debriefer Peer  uz pomoć profesionalca iz područja mentalnog zdravlja, dakle psiholog ili psihijatar iz kompanije, koji je upoznat sa osobljem i poslom koji obavljaju.

Ovo posljednje je jedan od osnovnih razloga zbog kojih za sada nećemo biti u mogućnosti pružiti ovu vrstu usluge, no to ćemo omogućiti u najskorijoj budućnosti, jer je neophodno prilikom većih incidenata, u kojima je uključen veći broj ljudi, a potrebno je hitno djelovanje, što je otežano za veću grupu odjednom, primjenom tehnike jedan na jedan.